Eksploatacja i rozwój

Start produkcyjny to dopiero początek zmiany systemu ERP. Po starcie i zaimplementowaniu wszystkich zmian organizacyjnych związanych z wdrożeniem systemu można przejść do etapu eksploatacji i rozwoju. Na tym etapie analizujemy listę rozszerzeń, która powstała podczas wdrożenia, a która nie zmieściła się w jego zakresie, tzw. lista „nice to have”.

Etap eksploatacji to ciągły proces uczenia się. Użytkownicy coraz lepiej poznają system, zaczynają go obserwować a także poznają procesy biznesowe. Na podstawie tych obserwacji wyciągają wnioski i formułują tezy. Następnie tworzą specyfikacje modyfikacji i wdrażają zmiany.

Cykl tworzenia zmian i rozwoju systemu

Planowanie

Wstępne planowanie i modelowanie biznesowe
"

Specyfikacja wymagań

"

Analiza i projektowanie

"

Testowanie

Wdrożenie
"

Akceptacja merytoryczna

"

Ocena