StreamSoft Prestiż

System ERP firmy StreamSoft to zaawansowany program wspierający skomplikowane procesy zachodzące w firmie. Posiada jako nieliczny na polskim rynku spójny i czytelny interfejs. Obsługa procesów jest efektem 30 letniej współpracy z firmami różnej skali i profilu. Jest zbudowany w oparciu o opensource’ową licencję bazy danych Firebird co czyni zakup systemu dużo atrakcyjniejszy od konkurencji. Na szczególną uwagę zasługuje moduł produkcji, który oprócz wielu ciekawych funkcjonalności posiada dwie, które trudno przecenić: łatwą integrację z zewnętrznymi systemami MES i oprogramowaniem CAD/CAM (SigmaNest/Lantek).

Szybka implementacja pozwala na obniżenie kosztów wdrożenia. Wdrożenie hurtowni danych BIOne daje firmie kompletne narzędzie do nieskrępowanego rozwoju przez wiele lat.

 

Trzy poziomy planowania – drogą do sukcesu optymalnej ilościowo i kosztowo produkcji

Optymalne planowanie produkcji charakteryzuje się wielowymiarowym podejściem do tego procesu. Najczęściej wymiarami są grupy klientów, grupy produktów i czas. Każdy z wymiarów posiada swoją charakterystykę i specyficzne dla siebie cechy. Odpowiedni dobór danych powoduje, że planowanie staje się kluczowym elementem  w działalności każdej firmy produkcyjnej. Patrząc przez pryzmat czasu plany możemy podzielić na:

S&OP (Sales and Operations Planing) – Planowanie Sprzedaży i Operacji – jest to planowanie długoterminowe – perspektywa nie krótsza niż rok, mające na celu zbilansowanie zasobów i mocy produkcyjnych z planowanym planem sprzedaży. Podstawą tego planu są między innymi plany sprzedaży. Efektem tego planu są najczęściej plany inwestycyjne czy remontowe.

MPS (Master Production Scheduling) Główny plan produkcji – jest to plan średniookresowy obejmujący około 8 do 10 tygodni. Jest to plan, który „konsumuje” wartości z planu S&OP jest podstawą do planu krótkoterminowego – operacyjnego MRP. W tym planie korygujemy ewentualne błędne prognozy w poszczególnych grupach asortymentowych czy kanałach dystrybucji. Na tym poziomie operacyjnym bilansujemy moce produkcyjne. W planie tym możemy korzystać z realnych zapotrzebowań spływających z rynku lub z integracji z sieciami sprzedaży za pomocą procesu VMI  – zarządzania zapasami przez dostawcę / Producenta.

MRP -Material Requirements Planning) Planowanie potrzeb materiałowych – jest odpowiednikiem planu MPS od strony surowców. Plan jest tworzony w zależności od czasu dostaw surowców – od 5 tygodni do nawet 3 miesięcy. Tutaj podobnie jak w przypadku produktów możemy zintegrować się z dostawcą ,który będzie zarządzał naszym zapasem co zwolni nas w dużej części z potrzeby planowania.

 

System StreamSoft Prestiż posiada elastyczne pulpity planistyczne na których dynamicznie pokazują się wszystkie niezbędne elementy potrzebne do poprawnego planowania MPS/MRP. Operator otrzymuje ergonomiczne narzędzie z poziomu, którego jest wstanie tworzyć konkretne zlecenia produkcyjne i ewentualnie je korygować. 

Ergonomiczny interfejs z możliwością przekształcenia w tabelę przestawną tzw. Pivot.

Integracja z firmami kurierskimi

Windykator

Przykładowe zrzuty ekranów z systemu StreamSoft Prestiż

Zarządzanie produkcją

Handlowo – magazynowy

Logistyka

CRM

Finanse i księgowość

Kadry Płace

Środki Trwałe

Serwis

Raporty i Formularze

DMS

Wyposażenie

Moduł Administratora

Magazyn mobilny

Panel Pracownika

Okna Planisty