Dlaczego firmy używające systemy Bussiness Intelligence mają lepsze wyniki?

Co to jest system Business Intelligence?

Systemy Business Intelligence (BI) to zestawy narzędzi i procesów, które pozwalają organizacjom na gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i prezentowanie danych w celu wspierania decyzji biznesowych. BI integruje różne źródła danych i dostarcza narzędzia do raportowania, analizy i wizualizacji, co pomaga menedżerom i analitykom zrozumieć trendy, identyfikować problemy i podejmować lepsze decyzje.

Główne komponenty systemów Business Intelligence obejmują:

Źródła danych

Systemy BI zbierają dane z różnych źródeł, takich jak bazy danych, systemy ERP, pliki Excela, a nawet media społecznościowe.

Magazyn danych (Data Warehouse)

Dane z różnych źródeł są integrowane i przechowywane w centralnym magazynie danych, co umożliwia ich analizę i raportowanie.

ETL (Extract, Transform, Load)

Procesy ETL służą do pobierania danych z różnych źródeł, przekształcania ich w odpowiedni format i ładowania do magazynu danych.

Narzędzia analityczne

Oprogramowanie do analizy danych umożliwia użytkownikom tworzenie zapytań, analizowanie danych i generowanie raportów. Przykłady to SQL, OLAP oraz narzędzia do analizy predykcyjnej.

Narzędzia raportowania i wizualizacji

Te narzędzia umożliwiają tworzenie interaktywnych raportów i wizualizacji danych, co ułatwia prezentowanie wyników analizy. Przykłady to Tableau, Power BI, QlikView.

Dashboardy

Dashboardy to interaktywne panele, które prezentują kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i inne ważne dane w przystępny sposób, często w czasie rzeczywistym.

Self-service BI

Narzędzia te pozwalają użytkownikom bez zaawansowanych umiejętności technicznych na samodzielne tworzenie raportów i analiz.

Przykładowe problemy w obszarze raportowania:

Po czasie

Niewielka wartość biznesowa, spowodowana dużym poślizgiem czasowym pomiędzy zdarzeniem gospodarczym a stworzonym i udostępnionym raportem.

Koszt wytworzenia

Duża pracochłonność raportowania. Ręczne tworzenie raportów, brak możliwości korygowania lub zmiany.

Forma raportów

Nieczytelny excel z dużą ilością danych i zakładek bez możliwości wizualizacji danych. Problemy z wydajnością.

Różne wartości

Użytkownicy posiadają różne wartości. Nie ma możliwości porównania danych. Konsekwencją takiej sytuacji są podejmowane błędne decyzje. 

Brak wszystkich danych

Obszary działania wykluczone z raportowania. Użytkownicy posiadają własne lokalne źródła danych, których nie mogą udostępnić.

Czy spotkałeś się kiedyś z sytuacją gdy:

Czekałeś na raport, dane, analizy?

Otrzymane dane chciałbyś odświeżyć, jednak wymagało to angażowania innych osób?

Otrzymane dane chciałeś dodatkowo przefiltrować, uszczegółowić, jednak nie było takiej możliwości?

Nie mogłeś otrzymać niezbędnych danych, ponieważ ich generowanie nadmiernie obciążyłoby system źródłowy?

Różne osoby przedstawiały różne wyniki z tego samego obszaru?

Chciałbyś podzielić się własnymi raportami z innymi osobami?

Osoby,którym udostępniasz raporty miały widzieć dane w tym samym układzie, ale ograniczonym obszarze, co wymagało dodatkowego nakładu Twojego czasu?

Nie byłeś pewien czy dane, na których pracujesz przedstawiają to co chciałbyś analizować?

Dodanie nowych elementów do raportów było czasochłonne lub wręcz niemożliwe?

Chciałeś uzyskać dane w określonej formie i układzie, okazało się jednak, że nie ma takiej możliwości?

Z powodu braku dostępu do danych nie udało się Tobie osiągnąć założonych celów biznesowych?

Z powodu braku dostępu do danych nie byłeś w stanie zareagować odpowiednio na zagrożenia?

Odpowiedzią na problemy jest nasz system Business Intelligence – BIOne

 

„Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tym zarządzać”

Peter Drucker

Najwybitniejszych myślicieli i teoretyk zarządzania XX wieku

czas

Konieczne dane zawsze „pod ręką”, zawsze aktualne

Raportowanie nie wpływa na wydajność i szybkość działania systemów ERP (Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa)

Wszyscy posiadają te same wartości, przez co można się skupić na analizie danych

WŁAŚCIWE DANE OTRZYMASZ ZAWSZE NA CZAS, W ODPOWIEDNIEJ FORMIE

Nasze rozwiązania dla różnych branż

Dealerzy samochodowi

Jesteśmy zintegrowani z wszystkimi wiodącymi DMS’ami na rynku:

 • AutoStacja
 • Rogowiec
 • DMS Solution
 • Dowolny inny

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning)

Tworzymy hurtownie danych zintegrowane z systemami ERP:

 • Comarch ERP
 • Symfonia
 • SAP
 • inne…

OTOBO / OTRS

System obsługujący zgłoszenia w różnych firmach:

 • IT
 • Kancelarie
 • Serwis
 • Turystyka