Dlaczego BI?

Dlaczego Business Intelligence (BI)? Do czego jest potrzebny? Czy koniecznie musisz go mieć?

 

Przede wszystkim, Business Intelligence pozwala na uzyskanie maksymalnych korzyści z danych dostępnych w organizacji.

 

Źródłem systemu jest hurtownia danych, w której gromadzone są informacje pochodzące z różnych obszarów i systemów przedsiębiorstwa (w tym również te składowane w plikach użytkowników). Dane te przechodzą proces oczyszczenia i integracji, pozwalający na zapewnienie ich spójności oraz zoptymalizowanie ich struktury pod względem analizy i raportowania. Sercem naszych rozwiązań Business Intelligence jest wielowymiarowa baza danych, w której dane łączone są w logiczną i spójną całość.

Czy spotkałeś się kiedyś z sytuacją gdy:

 • Czekałeś na raport, dane, analizy?
 • Otrzymane dane chciałbyś odświeżyć, jednak wymagało to angażowania innych osób?
 • Otrzymane dane chciałeś dodatkowo przefiltrować, uszczegółowić, jednak nie było takiej możliwości?
 • Nie mogłeś otrzymać niezbędnych danych, ponieważ ich generowanie nadmiernie obciążyłoby system źródłowy?
 • Różne osoby przedstawiały różne wyniki z tego samego obszaru?
 • Chciałbyś podzielić się własnymi raportami z innymi osobami?
 • Osoby,którym udostępniasz raporty miały widzieć dane w tym samym układzie, ale ograniczonym obszarze, co wymagało dodatkowego nakładu Twojego czasu?
 • Nie byłeś pewien czy dane, na których pracujesz przedstawiają to co chciałbyś analizować?
 • Dodanie nowych elementów do raportów było czasochłonne lub wręcz niemożliwe?
 • Chciałeś uzyskać dane w określonej formie i układzie, okazało się jednak, że nie ma takiej możliwości?
 • Z powodu braku dostępu do danych nie udało się Tobie osiągnąć założonych celów biznesowych?
 • Z powodu braku dostępu do danych nie byłeś w stanie zareagować odpowiednio na zagrożenia?

ODPOWIEDZIĄ JEST Business Intelligence

 • Konieczne dane będziesz miał zawsze „pod ręką”, zawsze aktualne
 • W zależności od potrzeby biznesowej otrzymasz raport oparty o dane online lub dane odświeżane cyklicznie
 • Dane będziesz mógł zawsze filtrować i analizować w różnych kontekstach
 • Raportowanie nie wpływa na wydajność i szybkość działania Twoich systemów produkcyjnych
 • Wszyscy w Twojej organizacji zyskają dostęp do jednego, spójnego źródła danych
 • Każda osoba uzyska dostęp do danych, w takim zakresie w jakim powinna je otrzymać
 • Jedno źródło danych będzie weryfikowane równocześnie przez całą organizację, co wykluczy możliwość występowania błędów w danych
 • Nowe potrzeby analizy i raportowania będą zaspokajane bardzo szybko. Wszystkie zmiany będą widoczne natychmiast dla wszystkich użytkowników naszego rozwiązania Business Intelligence
 • WŁAŚCIWE DANE OTRZYMASZ ZAWSZE NA CZAS, W ODPOWIEDNIEJ FORMIE

Nasze rozwiązania Businnes Intelligence (BI) to nie tylko raporty i analizy!

One Support Gotowy na zmianę?

Gotowy na zmianę?