Ekosystem Comarch HR z dowolnym systemem ERP

Ekosystem Comarch HR ERP to zintegrowany system zarządzania zasobami ludzkimi i procesami biznesowymi w przedsiębiorstwach. Składa się z różnych modułów, które wspierają takie funkcje jak rekrutacja, zarządzanie kadrami, płace, czas pracy oraz rozwój pracowników. System jest zaprojektowany, aby automatyzować i optymalizować procesy HR, zapewniając lepszą efektywność operacyjną, zgodność z przepisami oraz wsparcie dla decyzji strategicznych. Comarch HR ERP oferuje także zaawansowane analizy i raportowanie, co pomaga w lepszym zarządzaniu kapitałem ludzkim i poprawie wyników organizacji.

Typowe problemy w obszarze HR:

comarch hr erp problemy

Brak zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami

Wysoki koszt obsługi kadrowo-płacowej

Tylko tradycyjna komunikacja

Brak integracji z dowolnym systemem ERP

Brak możliwości rozbudowy i niestandardowe funkcjonalności

Brak możliwości rozliczania czasu pracy

Brak automatycznego rozksięgowania wynagrodzenia na różne MPK

Brak zaawansowanego raportowania

Elementy ekosystemu Comarch HR: