System kadrowo - płacowy Comarch ERP

Ergonomiczny system kadrowo – płacowy to podstawa wydajnego działu HR

automatyzacja Comarch HR

Automatyzacja - sztuczna inteligencja (AI) to klucz do sukcesu

Automatyzacja powtarzalnych czynności uwalnia potencjał pracowników Twojej księgowości i działów kadrowych, likwidując znużenie i frustrację, co przekłada się na zwiększoną płynność i bezawaryjność poszczególnych działań. Ubezpiecza Cię także w czasach ciągłych zmian przepisów dla firm – procesy definiowane i kontrolowane są przez biegłych ekspertów po stronie producenta programu kadrowo-płacowego, czyli Comarch.

program kadrowo-płacowy

Sprawne naliczanie wynagrodzeń i urlopów

Oszczędzaj czas i eliminuj błędy, automatycznie naliczając wynagrodzenia w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Regularnie aktualizowany pod ich kątem program kadrowo-płacowy sam zdefiniuje, jakie i w jakiej wysokości składki należy odprowadzić od każdego typu umowy.

system kadrowo płacowy deklaracje

Premie, nagrody, deklaracje PIT i ZUS łatwiejsze niż kiedykolwiek

Jeśli pensja Twojego pracownika zawiera także dodatkowe zmienne – takie jak np. premie uznaniowe, nagrody, dodatki stażowe i funkcyjne – moduł także weźmie je pod uwagę, naliczając je proporcjonalnie lub według spersonalizowanych wytycznych. Nie musisz martwić się tworzeniem deklaracji PIT i ZUS dla każdego pracownika z osobna. Aplikacja wygeneruje je seryjnie i automatycznie, dla wszystkich bądź tylko dla tych wybranych przez Ciebie.

czas pracy HR

Automatyczna rejestracja czasu pracy w systemie kadrowo-płacowym

Pandemia COVID-19 zrewidowała politykę kadrową wielu przedsiębiorstw. Rozwiązania, które wcześniej były traktowane jako benefity – jak choćby praca zdalna – zwłaszcza w dobie coraz większej rywalizacji o pracownika stały się nieodzowne. Comarch HRM możesz także z łatwością zintegrować z programem Comarch TNA, co pozwoli Ci sprawować kontrolę nad realizacją kodeksowego czasu pracy przez Twoich podwładnych.

digitalizacja biznesu HR

Elektroniczne akta pracownicze

Digitalizacja biznesu w praktyce oznacza także rezygnację ze słynnych zakurzonych pracowniczych teczek – tę samą dokumentację możesz prowadzić w nowoczesnej, cyfrowej formie, dbając zarazem o środowisko, własną wygodę i przestrzeń w Twoim biurze. Nowoczesny program kadrowy pomoże Ci przygotować e-teczkę osobową, która będzie zawierała komplet wymaganych dokumentów dotyczących historii zatrudnienia danej osoby w Twojej firmie – od procedur rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny, zaświadczenie z badań medycyny pracy, dyplomy uczelni wyższych, świadectwa pracy, oceny, uwagi z rozmów kwalifikacyjnych) poprzez sam przebieg pracy (umowa o pracę, badania okresowa, szkolenia, nagany czy upomnienia) aż po jej ustanie (wypowiedzenie, świadectwo pracy).

elastyczny program kadrowy

Program przystosowany do wymogów branżowych

Dobry program kadrowy powinien być elastyczny i otwarty na potrzeby różnych branż np. branży transportowej. Ogłoszony w lipcu 2020 roku Pakiet mobilności to zbiór unijnych przepisów regulujących czas i warunki pracy kierowców międzynarodowych. Przepisy te dotyczą m.in. stosunku czasu jazdy do czasu i sposobu odpoczynku, zasady delegowania kierowców, kabotaży i tachografów czy metod naliczania diet i ryczałtów. Zmiany wchodzą w życie systematycznie z każdym rokiem.

elektroniczny obieg dokumentów

Elektroniczny obieg dokumentów

Dzięki współpracy Comarch HRMComarch DMS możesz wyeliminować niepotrzebne i zwiększające ryzyko błędów papierowe dokumenty w rodzaju wniosków urlopowych, wypowiedzeń, próśb o pracę zdalną czy o podwyżkę, kart obiegowych czy kwestionariuszy osobowych, zastępując je intuicyjnym, prostym w obsłudze interfejsem informatycznego ekosystemu Comarch. Postaw więc na elektroniczną obsługę procesów pracowniczych zarówno z myślą o dziale kadr, który chętnie pozbędzie się zbędnej papierologii, jak i o pozostałych pracownikach, którzy przyzwyczajeni do ułatwień, jakie przynosi im digitalizacja w sferze prywatnej, szukają jej teraz także w środowisku pracy.

Chcesz zobaczyć jak działa system

kadrowo – płacowy Comarch HR?

 

Potrzebujesz innego systemu?

Systemy ERP

Systemy HR

Systemy OTRS/OTOBO