Business Intelligence – Przykłady

Business Intelligence (BI) to nie tylko raporty i analizy oparte o dane znajdujące się w obecnych systemach przedsiębiorstwa. Budując system BI i hurtownię danych, jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania, których do tej pory brakowało – proces ich wdrożenia był kosztowny, skomplikowany lub z różnych przyczyn wręcz niemożliwy.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu, równocześnie z projektowaniem rozwiązania Business Intelligence, analizujemy procesy zachodzące u klienta. Nie skupiamy się tylko na celu jakim jest hurtownia danych sama w sobie, ale patrzymy na cel przez pryzmat maksymalizacji korzyści i zaspokojenia potrzeb całej organizacji.

Nasze rozwiązanie Business Intelligence jest szyte na miarę. W trakcie wdrożenia wspólnie z klientem pracujemy nad poszczególnymi elementami naszego rozwiązania. Często proponujemy rozbudowę lub wprowadzenie zmian w istniejących systemach klienta. Jeśli istnieje taka potrzeba, korzystamy z danych przechowywanych w lokalnych plikach użytkowników. Dzięki takiemu podejściu na końcu całego procesu, klient otrzymuje narzędzie dostosowane do jego oczekiwań i potrzeb.

Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady naszych realizacji.

KSIĘGOWOŚĆ / CONTROLING

 • Wynik finansowy i konsolidacja wyniku finansowego w grupie kapitałowej
 • Marża I, II, III
 • Kalkulacja TKW, CKW, rentowności (planowanych i rzeczywistych)
 • Wykonanie budżetów kosztowych
 • Rozszerzony wynik finansowy, oparty o RZiS
 • Bilans na dzień grupy w grupie kapitałowej

LOGISTYKA

 • Obsługa programu motywacyjnego dla sprzedawców i partnerów handlowych

 • Eksport i automatyczna wysyłka kartotek towarowych do klientów franczyzowych

 • Automatyczna wysyłka dokumentów sprzedażowych

 • Marża zapłacona

 • Scalanie danych z systemu kadrowego z systemem ERP

 • Rozrzut kosztów transportu na dane sprzedażowe

 • Wykonanie planów sprzedażowych

 • Rozliczenie przedstawicieli handlowych

 • Rozliczenie planów sprzedażowych przedstawicieli handlowych

 • Dynamika historycznych stanów magazynowych

PRODUKCJA

 • Rozrzut bezpośrednich i pośrednich kosztów produkcji

 • Kalkulacja rentowności linii produkcyjnej

 • Kalkulacja rentowności produktów i grup produktów

WINDYKACJA

 • Wstępna windykacja mailowa

 • Należności/zobowiązania na dzień z podziałem na okresy zalegania

 • Efektywność windykacji należności w danym okresie

INNE

 • Rozliczenie pracowników na podstawie godzin zaraportowanych w OTRS

 • Dynamika wykorzystania godzin serwisowych przez klientów

 • Rozliczenie pracowników z paliwa pobieranego za pomocą stacji paliw i dystrybutorów własnych

One Support Gotowy na zmianę?

Gotowy na zmianę?