Ekosystem ERP

ERP – Enterprise Resource Planning – planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Systemy klasy ERP służą wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem, poprzez gromadzenie danych oraz integrację wszystkich obszarów w organizacji.

System ERP, bez dodatkowych systemów i działań wspierających, jest tylko drogim systemem do wystawiania dokumentów. Dopiero wdrożenie poniższych elementów pozwala na zwrot zainwestowanych w niego pieniędzy. Wdrożenie samego systemu ERP jest początkiem drogi do sukcesu.

System ERP

Jest to centralne miejsce ewidencjonowania danych w przedsiębiorstwie. W tym systemie zbierane są wszystkie niezbędne dane. Trzeba w nim zadbać o ergonomię wykonywanych operacji przez użytkowników. 

System BI

Jest to centrum dowodzenia w przedsiębiorstwie. Wszystkie dane, które są w różnych systemach, tutaj są zbierane i agregowane. Dane mogą być pobierane z różnych systemów, nie tylko z systemu ERP.

HR

Systemy kadrowo-płacowe już dawno przestały służyć tylko do naliczania płac i ewidencji obecności pracowników. Przeobraziły się w systemy zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources). Jednym z najważniejszych elementów w tych systemach jest komunikacja z pracownikami.

E-Commerce

Systemy E-Commerce służą do komunikacji i integracji z klientami, zarówno biznesowymi, jak i detalicznymi. W dzisiejszych czasach, gdzie często sprzedaż bezpośrednia nie jest możliwa, ten kanał jest jedynym kanałem dystrybucji towarów czy usług.

Wsparcie i rozwój

Ostatnim z kluczowych elementów ekosystemu ERP jest wsparcie i rozwój tego systemu. Jak wiadomo, kto się nie rozwija ten w dzisiejszych czasach się cofa. W ramach współpracy wspieramy firmy w ich rozwoju i podpowiadamy w jakim kierunku system ERP powinien się rozwijać. Budujemy kompetencje klienta i jego pracowników w ten sposób, aby klient w wielu obszarach był samodzielny.

Wdrażamy systemy firmy