Teoria WIN WIN

WIN WIN jest terminem zaczerpniętym z teorii gier, gdzie oznaczał jeden z czterech podstawowych wyników gry, gdy obie strony wygrywają. Pozostałe to lose-lose (obie strony przegrywają), win-lose (ja wygrywam, oni przegrywają) i lose-win (ja przegrywam, oni wygrywają). W szerszym znaczeniu, przyjętym w ekonomii, psychologii i teorii negocjacji termin ten oznacza kierunek myślenia, według którego w dłuższej perspektywie znacznie korzystniejsze są kontrakty, na których obie strony zyskują. W przeciwieństwie do sytuacji, gdzie zwycięstwo w negocjacjach opiera się na wykorzystaniu drugiej strony.

 

W trakcie wdrażania systemu ERP stosujemy teorię WIN WIN. Teoria ta mówi, że należy zidentyfikować wszystkich tych, którzy mają wpływ na przebieg i wynik projektu. Mogą to być użytkownicy, właściciele, operatorzy, programiści czy wdrożeniowcy. Są to osoby zarówno po stronie klienta jak i One Support. Określamy warunki sukcesu każdego uczestnika procesu i doprowadzamy do sytuacji, gdzie każdy uczestnik wdrożenia widzi w nim swoje zwycięstwo.

Nasza metodyka wdrażania systemu ERP jest wynikiem naszego doświadczenia w prowadzeniu dużych projektów, które realizowaliśmy. Pozwala ona dać klientowi bezpieczeństwo, zaufanie, kontrolę procesu wdrożeniowego.

Etapy

i

Inwentaryzacja

Zakres projektu
Budżet projektu
Harmonogram projektu i jego etapy
Inwentaryzacja infrastruktury

Analiza

Koncepcja rozwiązania ERP
Szczegółowy budżet projektu
Szczegółowy harmonogram projektu i jego etapy
Specyfikacja infrastruktury IT

l

Projekt

Docelowa koncepcja rozwiązania
Scenariusze obsługiwanych procesów
Lista modyfikacji systemu oraz interfejsów
Prototyp Rozwiązania
Plan szkoleń
Testowa baza danych
Próbny Import Danych

Realizacja

Gotowy i skonfigurowany system ERP
Zakończone modyfikacje / dostosowania systemu
Gotowe interfejsy
Gotowe narzędzia do migracji / importu danych
Audyt środowiska produkcyjnego

Start

Lista kontrolna zadań
Migracja/Import Danych
Baza danych systemu do uruchomienia
Przygotowani użytkownicy do pracy w systemie ERP

Zamknięcie projektu

Raport zamknięcia projektu
Protokół odbioru systemu

Obszary zarządzania projektem

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie czasem i budżetem

Zarządzanie jakością

Zarządzanie zakresem

Zarządzanie zasobami

Zarządzanie dostawami

Zarządzanie problemami

Zarządzanie komunikacją

Zarządzanie zmianą

One Support Gotowy na zmianę?

Gotowy na zmianę?