PrimeSoft

Nie oferujemy jednego, uniwersalnego produktu, oferujemy szyty na miarę system workflow, dopasowany do potrzeb i oczekiwań Państwa firmy. Najkrócej można przedstawić go w czterech ogólnych krokach.

Skanowanie

Powstaje elektroniczna wersja dokumentu – bezpieczna i łatwa do odnalezienia w systemie.

Opis

Po wprowadzeniu do systemu dokument jest opisywany, by efektywnie funkcjonować w obiegu.

N

Zatwierdzenie

Osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia dokonuje weryfikacji i zatwierdzenia elektronicznego dokumentu.

Archiwizacja

Dokument zostaje umieszczony w archiwum i może być przetwarzany przez pracowników.

Jak to działa?

One Support Gotowy na zmianę?

Gotowy na zmianę?